СЛАБОСТИТЕ

Слабостите са като плевелите:
многото унищожават житото...

Категория: