РАЗЛИЧИЯ

Добрите добро правят,
а злите го развалят.
По това се различават.

Категория: