ПРАВОСЪДИЕ

Добрите не отмъщават,
но честно правораздават...

Категория: