ЗДРАВЕТО

Здравето е простор,
а болестта - затвор...

Категория: