ПРОСТИРАНЕ

Не се простират според чергата,
вървящите само по килими...

Категория: