ВГЛЕЖДАНЕ И САМОВЛЮБВАНЕ

Вглеждането в себе си е откриване на заложените от
природата качества в нас, а самовлюбването е мания
за величие, когато не търсим, за да открием себе си...

Категория: