ИНТЕРЕСИ

Никой не е толкова интересен,
за да се интересува само от себе си,
но и няма толкова безинтересен,
който не се интересува от себе си.

Категория: