ПРЕД ЗАЛЕЗ

Най-краткият ден,
от слънце роден,
към нощ устремен,
заспива край мен...

Категория: