ЦЕНЗУРА И АВТОЦЕНЗУРА

Всяка цензура е недоволна от автоцензурата. И обратното.
Постоянна борба, но без единство на противоположностите.
Време е, като изглежда, за корекция и на закона на Хегел...

Категория: