СТРАДАНИЯ

Има два вида страдания:
умишлени и неумишлени.
Първите са дело на злите,
а вторите са от незнания.
За злите трябват наказания,
а за добрите светли знания.

Категория: