ВЛАСТНИКЪТ

Народът гладен
на пост е строг,
щом плъх ояден
замества Бог!

Категория: