ПРИЯТЕЛИ

Добрите, ближните, човечните
са истинските ни приятели,
себичните са неприятели,
или бездушни съзерцатели...

Категория: