ЗЛОТО /по rhymefan/

Всяка държава
озверява, в която
зло управлява...

Категория: