АФОРИЗЪМ

Същността е кратка
и безгранична,
т. е. афористична...

Категория: