КРИВИЯТ

Не всеки,
гледащ криво,
е крив...

Категория: