СВЕТЛИНАТА

Не всичко лъскаво е красиво,
но всичко красиво е блестящо,
защото е част от светлината...

Категория: