ПРЕСТЪПНИЦИ

Има явни и неявни
престъпници на свобода.
Първите се откупват,
а вторите управляват...

Категория: