ПАРИТЕ

Човекът прави
пари, но парите не
правят човека...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ПАРИТЕ -

Човекът прави
пари, но парите не
правят човека...“ :

Парѝ човекът
прави, но човека нè
парѝте правят...

парѝте правят...

Pages