"ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ!"

Човекът беден
ще стане цар - повтаря
алчният лихвар...

Категория:

Comments

По Angel Popov - "ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ! -

Човекът беден
ще стане цар - повтаря
алчният лихвар..." :

„Човекът беден -
цар ще стане!“ - алчният
лихвар повтаря...

„Бедният човек
ще стане цар!“ - повтаря
алчният лихвар...

Pages