РОБСТВО

След заеми огромни нови,
за ново робство сме готови...

Категория: