БОКЛУКЪТ

И чистачки трябват,
но без четмо и наука
става много боклука...

Категория: