ВРАГОВЕТЕ

Не обичам враговете, но не ги и мразя,
защото ми помагат от злото да се пазя...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ВРАГОВЕТЕ -

Врагове мои, не ви обичам, но не ви и мразя,
защото ми показвате как от злото да се пазя...“ :

Мои врагове, не ви обичам, но не ви и мразя,
тъй като показвате ми как от злото да се пазя...

Pages