"ПРЕКАЛЕН СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ!"

Давай и прощавай,
но не прекалявай!...

Категория: