УСЪРДНОСТ

Усърдността е полюсна:
сърдечна и безкористна,
сърдита и безмилостна...

Категория: