НЕПРОСТИМОСТ

Хората никога няма да простят,
ако разрушиш тяхното щастие.

Категория: