ПОКЛОН ДО ЗЕМЯТА!

Русия ни избави от турско присъствие,
когато България бе 5 века в отсъствие...
Северни братя,
поклон до земята
за Свободата!

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ПОКЛОН ДО ЗЕМЯТА! -

Северни братя,
поклон до земята
за Свободата!“ :

ВАМ до земята
поклон, БРАТЯ СЕВЕРНИ,
за СВОБОДАТА!

Вам до земята
поклон, северни братя,
за Свободата!

Благодаря за стратегическото допълнение, Николай!
Цариградските
решения Русия
сама изпълни
и така България
получи Свободата...

Pages