ОТРОВАТА

Чуждата отрова
закалява,
а собствената
разболява...

Категория: