ТРЪНЕНА РОЗА

Трънена роза
е за нас свободата
тук на земята...

Категория:

Comments

опит за римуван хексаметър в рамка на хайку по Angel Popov -

„ТРЪНЕНА РОЗА -

Трънена роза
е за нас свободата
тук на земята...“ :

трънена роза
за нас Свободата е
тук на Земята

Благодаря за щафетата, rhymefan!
Първият пост е твоя, вторият - моя...

Pages