СОЦИАЛИЗЪМ И КАПИТАЛИЗЪМ

Социализмът е безпарична човечност,
а капитализмът - парична безчовечност...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СОЦИАЛИЗЪМ И КАПИТАЛИЗЪМ -

Социализмът е безпарична човечност,
а капитализмът - парична безчовечност...“ :

капитализмът
обезчовечава и
обезлюдява

социализмът
човешкото в людете
възвеличава

Благодаря за социално-поетичния коментар, rhymefan!
В шегата има истина, както в истината - шега...

Pages