СЛАВА

Търсенето на лесна слава
винаги води до забрава...

Категория: