БЕЗУЧАСТНОСТ

При безучастност към виновните
няма съпричастност към невинните.

Категория: