БЕЗКРАЕН ПРАЗНИК

Продажните ни политици
не стряскат нашите езици,
защото чуват златни звуци.

Категория:

Comments

Продажните ни депутати
не стряскат нашите плакати,
защото скрити са в палати...

Pages