СВОБОДАТА

Докато властвува парата
химерен блян е свободата...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СВОБОДАТА

Докато властвува пората
химерен блян е свободата...“ :

Химерен блян е
свободата, докато
царѝ парàта...

Pages