ПРИЯТЕЛСТВО /по rhymefan/

Човекът в нужда
се познава и така
приятел става...

Категория: