СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 21

621. Студ е, но щом слънцето грее и сърцето пее.
622. Историята е университет, който малцина завършват.
623. Застана начело, обвинявайки последните.
624. Външно е ефектен и перфектен, но вътрешно излезе дефектен.
625. Мечтай, но помагай на всички мечтатели.
626. Откакто цар овчарят стана, овца народът стана.
627. Бедността не е порок, затова ражда пророци.
628. Безумните творят безумия, а умните - остроумия.
629. След всяко велико откритие трябва лично преоткритие.
630. Всеки е, но дали ще е, зависи от е-то.
631. Страхливият и лъвът не са приятели.
632. Спори не заради спора, а заради безспорното.
633. Добро е щом лошо не прави, но добър е, който прави добро.
634. Щом и морков не помага, трябва дрянова тояга.
635. Правият само за себе си, рядко е правият.
636. Безгрижието прехвърля грижите на другите.
637. Всичко талантливо е красиво и правдиво.
638. Приятелство е да си винаги при ятото.
639. Добър към добрите и справедлив към лошите.
640. Всяко министерство и даже премиерство е златно портиерство пред някое банкерство.
641. Глътват си езика, щом босът ги навика.
642. Сърце и душа, които се раздават, не обедняват.
643. Господ си върши работата. Мързелива е Темида.
644. От медии, а не от честност събира златен мед властта.
645. От лакомия и простотия е всяка робия.
646. Всички сме добри, но сред вълци почваме да вием.
647. Взе думата не да търси, а да скрие истината.
648. От безхаберия и високомерия денят на водата стана на бедата.
649. Приятелите не са ласкателите, а ласкавите.
650. Всеки знае какво може, но малко знаят колко могат.
651. Търсейки себе си, потвърди изключението, а не правилото.
652. Всички прегрешения на доволните плащат с лишения недоволните.
653. Не е луд безгранично обещаващият, а безкритично вярващият.
654. За всеки има дял: за добрия - слава, за лошия - забрава.
655. Откакто се купуват дипломите лев не струват.
656. Матурата не е еднократна, защото материята е необятна.
657. Знанието не винаги помага, но никога не пречи.
658. Преди управляваха Другарите, сега - Господарите.
659. Многото хвалене прилича на лаене.
660. Щедрото самохвалство е алчно нахалство.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 21 -

643. Господ си върши работата. Мързелива е Темида.
644. От медии, а не от честност събира златен мед властта.“ :

Господ си върши
работата. Темида
е мързелива...

От медии, а
не от честност - мед властта
събира златен...

Благодаря за щафетата и хайку-находките, rhymefan!
От медии, а
не от честност събира
златен мед властта...

Pages