БАНКЕРСКА ЛОГИКА

Депозитните лихви
да станат отрицателни,
за да станат някои
още по-състоятелни...

Категория: