СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

На здрав светът се днес преструва,
денят ту здрав, ту болен съществува,
а бедният човек с молитви се лекува...

Категория: