ОТГОВОРИ

Навременните отговори
ни подсказват хората
надживяли времето...

Категория: