ДУХОВНОСТТА

Понеже духовността е общонародна,
т. е. безфамилна, безродните решиха
съвсем да й разгонят фамилията...

Категория: