НАДЕЖДИ

Надеждите тревожните
са винаги възможните,
но никога безбожните...

Категория: