МЕЧТАНИЯ

Ако мъдри прозрения
стават лесно решения,
ще престанат рушения
и жестоки страдания,
но това са мечтания...

Категория: