САМОЖЕРТВЕН ДЕН!

А Левски и Ботев зовяха
безправните робски чеда
и в огъня свят изгоряха
да грее над тях свобода!

Категория:

Comments

Левски и Ботев
по-живи от живите
СÀ И ЩЕ БЪДАТ!!!

Pages