СВЕТОВЕН РЕД /по rhymefan/

Нов ред световен
не е разцвет, а робски
нов върховен гнет...

Категория: