МИСЛЕНЕ И ГОВОРЕНЕ

Който мисли и говори вместо всички,
значи само говори, без да мисли...

Категория: