УМОРАТА

Умората от работа е здраве,
а от бездействието - болест...

Категория: