НЕЩОТО

Човек е част от Нещото
и не изчезва в Нищото,
щом верен е на Нещото...

Категория: