ВЪПРОСЪТ

Въпросът не е
"Да бъдеш, или не?"
Колко да търпиш,
без да се гневиш?
Това е въпросът!

Категория: