РОЛИТЕ /по rhymefan/

Главната роля
на жизнената сцена
е сърдечната...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Главната роля
на жизнената сцена
е сърдечната...“ :

главната роля
на сцената жизнена
е на сърцето

Pages