РАЗБИРАНЕ

Разбирайки другите,
неразбирайки себе си,
също е себеразбиране.

Категория: