ХОРИЗОНТИ

Със своя чар жените
маяк са за мъжете,
визиращ бряг прекрасен,
или пък риф опасен.

На своя ред мъжете
са кораб за жените,
даряващ скъпи вещи,
или сърдечни срещи.

Категория: